Utvecklande dialoger skapar nya förutsättningar...
Resonansgruppen
är en konsult och behandlingsgrupp verksam sedan 1999

Vi vänder oss till företag och organisationer som vill ge sin personal eller sina medlemmar möjlighet till utveckling och nyorientering eller rehabiliterande insatser.

Vi arbetar med enskilda och med arbetsgrupper

Vår bakgrund är psykoterapeutisk och psykiatrisk verksamhet med erfarenhet av utvecklande samtal, krishantering och rehabilitering.

Vi lägger stor vikt vid bedömning, problem- och målformulering, för att kunna erbjuda adekvat hjälp utifrån behov och önskemål.

Vi erbjuder

 För enskilda
  Konsultation
  Par- och familjesamtal
  Krissamtal
  Fokuserad korttidsterapi
  Bildterapi
  Psykoterapi och psykoanalys
  Gruppterapi
  Psykiatrisk konsultation

 För grupper och organisationer
  Chefscoaching
  Teamutveckling
  Konflikthantering inom arbetsgrupper

Madeleine Bachner
Leg Psykoterapeut, Psykoanalytiker
Kammakargatan 48, 1tr
111 60 Stockholm
Tel: 08 650 74 00
Eva Hansson
Socionom, Leg. Psykoterapeut
Kammakargatan 48, 1tr
111 60 Stockholm
Tel: 070-274 89 05
Peter Romare
Leg. Läkare, Psykiater
Kammakargatan 48, 1tr
111 60 Stockholm
Tel: 08 - 33 14 30
Fax:08 - 33 14 30

         © Resonansgruppen i Stockholm HB, Uppdaterad 12 April 2017 av Åke Hansson